شرکت بهار طب کاران BAHAR TEB karan

مدیر عامل : بهروز شاهین فر shahinfar D.M

شرکت بهار طب کاران BAHAR TEB karan

مدیر عامل : بهروز شاهین فر shahinfar D.M

شرکت بهار طب کاران  BAHAR TEB karan

تهیه و تامین تجهیزات ارتوپدی و مشارکت در انجام اعمال جراحی ارتوپدی و عمل‌های نادر عضو تیم جراحی افزایش قد -جهت ترمیم شکستگی های قدیمی و جوش نخورده گی ها -طویل کردن اندامها- طویل کردن انگشت قطع شده - تعویض مفصل لگن _تعویض مفصل زانو _ بازسازی رباطACLوPCL_اصلاح ناهنجاریهای مادر زادی -با همکاری پزشکان و متخصصان مجرب آموزش دیده در روسیه و اتریش بروش جراحی ایلیزاروف و lon و lsa و واگنر و نیز جدید ترین روش افزایش قد و اندام در سال 1397 بنام lrs برای اولین بار- افزایش قد به 5 روش جراحی و جدیدترین روش در اروپا و روسیه. آدرس مطب _تهرانسر بلوار اصلی مجتمع سهند طبقه4 واحد 410
تلفن‌های تماس 09382624034 و 02144563178

نویسندگان

چکیده اصطلاحات ایلیزاروف

شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۳، ۰۸:۴۲ ق.ظ

پروفسور گاوریل آبرا موویچ الیزاروف :    تولد: 1921      فوت: 1992      سن: 71سالگی      شهر: کورگان

عامل مشهوریت:درمان قهرمان پرش ارتفاع درسال 1967 به نام برومل

مبنای تئوری: استرس تنش و دیستراکشن استئوژنزیس(استخوان سازی بین دو سطح استخوانی زنده و پر عرق)

روش دیستراکشن استئوژنزیس: تاخیر: 5 روز       ریت: 1 میلی لیتر             ریتم:25%(4 مرحله در روز)

ایندکس ترمیمی: تعداد ماه از زمان عمل جراحی تا تشکیل استخوان با قابلیت تحمل وزن بدون لوازم کمکی اتفاقات در زمان دیستراکشن اتئوژنزیس بعد از کورتیکوتومی:

1. تشکیل هماتوم حاوی فیبرین (هفته اول: تشکیل فیبرو بلاستهای دوکی در میان باندلهای موازی کلاژن)

2. تشکیل پل فیبرو واسکولار(قابل تغذیه بودن فیبرین حاصله)توسط سلولهای فرانشیمال حاوی کلاژن یعنی در طی

هفته اول از شروع دیستراکشن یک بافت فیبری آواسکولار ناحیه گپ را پل می زند .

(پل فیبرو واسکولار)و شروع رسوب کلاژن    f123-در طی هفته دوم:ظهور سلولهای استئو بلاست در دوطرف

و استوئید .در آخر هفته دوم: مینرالیزاسیون  اولیه همانند استالاگمیت و استا لاگتیت از دو سطح کورتیکوتومی به گسترش می یابد(مثل ستون)f12مرکز

در مرکز با ضمانت 6000000 - محاصره اسپکولها (ستونهای میکروسکوپی) توسطf124. هفته سوم:متراکم شدن

سینوزوئیدهای بزرگ و تشکیل میکروکولامن .

 به استخوانf125-خاتمه دیستراکشن:تبدیل

6- 6 هفته بعد از برداشتن دستگاه: تبدیل ناحیه استئوژنیک (ناحیه استخوان زائی شده) به کورتکس و مدولا

روش تست صحیح انجام کامل کورتیکوتومی: دیستراکشن نباید بیش از 2 میلی باشد، آنگولاسیون نباید بیش از 10تا 15درجه باشد(کج کردن)، روتاسیون نباید بیش از 20تا30 درجه باشد .

جهت f12بعد از کورتیکوتومی:استخوان جا اندازی و کمپرشن گرفته می شود تا هموراژی قطع یا کم شود و پل

استئوژنزیس تشکیل شود، اگر بعد از کورتیکوتومی:خونریزی خیلی کم بود نارسائی عروقی وجود دارد و زمان تأخیر

می تواند تا 14 روز هم طول بکشد .

اگردر ناحیه متافیز تا14 روز و دیافیز تا21 روز دیستراکشن صورت نگیرد کانسولیدیش پره ماچور صورت می گیرد .

ولترال باید محل گپ یکسان با قطر استخوان باشد .APسرعت دیستراکشن:در گرافی از

باریک است سرعت زیاد می شود .f121-اگر استخوان جدید از طرفین برآمده شده و

برآمده شده سرعت کم می شود .f122-اگر استخوان جدید مثل ساعت شنی شده و

3-در بچه ها:5/1میلی متر در روز هم امکانپذیر است،در افراد مسن و در افراد پولیو میلیت:75%یا5/. میلی لیتر در روز

کلا با توجه به گرافی و در نظر گرفتن موارد 1و2تصمیم میگیریم .

روش کورتیکوتومی:1- زدن کورتکس مدیال و لترال(که خیلی محکم تر است) و آنژیور  2- شل کردن رادها و دادن

وگلوس(جهت صدمه نخوردن عصب پرونئال)واهرم کردن هم زمان استئوژم در ناحیه مدیال تا پوستریور هم شسته شود

قطعات الیزاروف:

الیزاروف دارای عناصر اولیه و عناصر ثانویه است:

Bolt slotted-pin-ringعناصر اولی:

ها را به هم وصل می کند. .ringعناصر ثانویه: تمام قطعاتی که

پین ها باید در دو طرف رینگ گذاشته شود تا رینگ تاب نخورد،واشر کونیکال یا اسفریکال واشر تا 5/7(نیست به رینگ) درجه زاویه به راد می دهد .

باکل:وسیله ای که روی رینگ می چرخد                                            رینگ اومگا:برای بالای بازو و (یاهومروس)

rodیاpostفراموش نشود: استفاده از واشر شیار دار زیر

برای فیکس یک قطعهrodفراموش نشود  استفاده ا ز  واشر شیار  دارد در وسط

وایر ا لیزاروف  باسر بایونت(سوراخ کردن دیافیز) و تروکار(سوراخ کردن متافیز داپی فیز- سر پهن دارد)

-مقدار کشش وایر بین 130تا50 کیلوگرم است .

-  اگر نتوان دهانه تنشنر را روی رینگ گذاشت باید بین آنها یک سوکت قرار داد .

- مکعب رزوه دار برای نصب پین در زاویه های مختلف هم مفید است .

-در زاویه های مختلف هم مفید است .shan2مکعب رزوه دار برای نصب -

نیز مفید است که می توان روی مکعب روزه دار نیز وصل شود .drop wire- استفاده از هالف پین به جای

- هنگام عبور وایر در عضله: عضله باید در بیشترین حا لت کشش باشد .

- هنگام عبور وایر در عضله پوست هنگام افزایش طول: پوست رادر خلاف جهت حرکت رینگ بکشید تا در موقع حرکت رینگ و افزایش طول پوست کمتر جمع شود.

- فاصله لبه داخلی رینگ تا پوست: روی کرست یک پهنای انگشت

- فاصله لبه داخلی رینگ تا پوست:خلف ساق 2 پهنای انگشت

- فاصله لبه داخلی رینگ تا پوست:خلف ران 3 پهنای انگشت

- در صورت چسبیدن پوست به رینگ مابین آنها کاغذ کاربنی می گذاریم.

- تکنیکهای الیزاروف:آرگنانی:مثل پروفسور الیزاروف حلقه ها دانه دانه نسب می شوند.

- تکنیکهای الیزاروف:کاتاگنی:دستگاه کامل سوارو پس روی پا وصل می شود .

درهرکدام کافیست حلقه drop off- بلند کردن تی بیا بیش از 5تا6:دو حلقه با دو وایر در هر کدام و یک وایر

پایین موازی محور آنکل حلقه بالا برای مقابله با فشار عضلات پوستر ولاترال در7والگوس و10درجه فلکشن نسبت به ساق و

حلقه پایین و مصل زانو است.یعنی دو حلقه در قسمت جلو ازهم باز تر و در قسمت مدیال نیز ازهم باز تر هستند .

-  محور مکانیکال در فمور عمود بر زمین و با محور آناتو میکال فمور6درجه زاویه دارد.

- در اصطلاح دفورمیتی یا نان یونیون محل قرارگرفتن هنیچ مهم است:بسته به محل موتور

1-اگر در دو طرف سطح تحدب باشد افزایش طول نخواهیم داشت .

2- اگر در قسمت قله تحدب باشد ضمن اصلاح افزایش طول خواهیم داشت.

3-هرچه هنیچ ها به قله تحدب نزدیکتر باشد افزایش طول بیشتر خواهد بود.

4- اگر هنیچ در قسمت تقعر و موتور در قسمت تحدب باشد میزان کمپر شن در قسمت تحدب بسیار زیاد و باعث کوتاهی اندکی می شود.

-مراقبتهای بعد از عمل:

- شستن پوست اطراف محل ورود پین ها

- آغشته کردن آنها به الکل یا محلول الکل و بتادین

- گذاشتن گاز خشک روی آنها

- کشیدن کاور روی دستگاه

- شروع حرکتهای اکتیو و پاسیو در فمور و زانو بلافاصله از روز بعد از عمل

- راه رفتن روی پا با استفاده از کراچ سه تا پنج روز بعد از عمل ولی در شرایط ایده آل روز بعد از عمل هم می تواند باشد .

- حفظ پوزیش پلانتی گرید(دورسی فلکس)در مچ پا

- در اندام فوقانی حرکات مفصلی دو یا سه روز بعد از عمل شروع می شود.

- در صورت عفونت پین در مراحل اولیه پودر پنی سیلین به صورت موضعی توصیه میشود .

- میتوان:در صورت بروز محددیت حرکتی در مفاصل در حین درمان فیزیوتراپی تجویز کرد.که البته 5تا10 روز بعد از عمل

و بعد از خوب شدن پوست صورت می گیرد.

در چرخش مهره ها برای trans portیا افزایش طول:

-هر شش ساعت یک پهلو و نیم که در 4 مرحله و در نهایت می شود یک دور

- اگر در طی درمان ترشحات آبکی یا خونریزی مشاهده شد:

1- 48 ساعت  تجویز آنتی بیوتیک مناسب است

2- استفاده از پودر پنی سیلین به صورت موضعی انجام شود

3- اگر ترشحات قطع نشد و شدید شد تعویض محل پین ضروری است .

4- در 24 تا 48 ساعت بعد از عمل تجویز سفازولین مناسب است و در عین حال پا یا اندام بالاتر از قلب قرار گیرد. .

** قانون :در یک سوم میانی سگمان پرو گزیمال تی بیا هرگز نباید تی بیا و فیبولا را ترانس فیکس کرد. .

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۰۶/۲۹
بهروز شاهین فر

ارسال نظر

تنها امکان ارسال نظر خصوصی وجود دارد
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
نظر شما به هیچ وجه امکان عمومی شدن در قسمت نظرات را ندارد، و تنها راه پاسخگویی به آن نیز از طریق پست الکترونیک می‌باشد. بنابراین در صورتیکه مایل به دریافت پاسخ هستید، پست الکترونیک خود را وارد کنید.