شرکت تجهیزات پزشکی بهار طب BAHAR TEB

مدیر عامل : بهروز شاهین فر

شرکت تجهیزات پزشکی بهار طب BAHAR TEB

مدیر عامل : بهروز شاهین فر

شرکت تجهیزات پزشکی  بهار طب BAHAR TEB

تهیه و نامین تجهیزات ومشارکت در انجام اعمال جراحی ارتوپدی -جهت ترمیم شکستگی های قدیمی و جوش نخورده گی ها -طویل کردن اندامها- طویل کردن انگشت -اصلاح ناهنجاریهای مادر زادی -با همکاری پزشکان و متخصصان مجرب بروش جراحی ایلیزاروف - 09213383917 - 09122383917 - 44563178-021

بایگانی
  • بهروز شاهین فر


  • بهروز شاهین فر  • بهروز شاهین فر

تهیه و تامین تجهیزات  ومشارکت در انجام اعمال جراحی  ارتوپدی


 -جهت ترمیم شکستگی های قدیمی و جوش نخورده گی ها -


طویل کردن اندامها- طویل کردن انگشت


 -اصلاح ناهنجاریهای مادر زادی


باهمکاری پزشکان و متخصصان مجرب بروش جراحی ایلیزاروف

  • بهروز شاهین فر